tirsdag 25. mai 2010

Husk siste møte før sommeren 2. juni


Husk at det er siste møte før sommeren onsdag 2. juli.
Alle tar med 3 pakker hver til pakkeleken.
Styremøre kl 18.00 laugmøte kl 19.00.
Velkommen!

Pakkeleken:
Alle tar med tre pakker hver som er pakket inn så man ikke kan gjette innholdet.
Alle pakkene legges i en haug på bordet.
2 treminger kastes av 1. deltager,
får deltageren en sekser kan hun velge en pakke,
 er det to seksere veler deltageren to pakker,
 er det ingen sekser, blir det ingen pakke og terningene leveres til neste, osv.
En klokke blir satt på ringing,ingen vet når den ringer...
 Til slutt var alle pakkene spredt omkring og bordet er tomt.
Da kan man ta pakker fra de andre.
Når klokka ringer, er de pakkene du har da dine, og du kan pakke opp.